Suorataide

Kategoriat
Sisällöntuotanto Striimaus

Suoratoisto tuo lisäpotkua sisällöntuotantoon!

Nyt on aika panostaa suoratoistoon

Suoratatoisto eli striimaus on noussut vuoden aikana monessa yhdeydessä tärkeäksi sisällön jakelutavaksi. Suoratoisto on ollut sisällöntuottajan työkaluna jo pitkään, mutta korona-aika on lisännyt suoratoiston tärkeyttä –  ja tehnyt siitä vakavasti otettavan työkalun sisällöntuottajan työkalupakkiin.

Jokaisella sisältöä julkaisevalla yrityksellä tulisi viimeistään nyt olla valmiudet toteuttaa suoratoistoa, joko itse tai yhteistyökumppanin avustuksella.

Suoratoisto mukana sisällöntuotannossa

Suoratoistaminen ei ole samalla lailla aikaan ja paikkaan sidottu kuin tavalliset yleisötilaisuudet. Syitä suoratoiston järjestämiseen voi olla monia; budjetti ei taivu suuren yleisötapahtuman järjestämiseen tai yleinen yhteiskunnallinen tianne ei mahdollista suuria tapaamisia.

Yritys voi suoratoistaa tapahtumia tai tilaisuuksia hyvin monella eri tapaa, aina yhden hengen tilaisuuksista suuriin stage-tilaisuuksiin. Lisäksi suoratoiston avulla voidaan tavoittaa laajempi yleisö myös tavallisissa yleisötilaisuuksissa.

Kerron esimerkin. Olin hiljattain eräässä live-konsertissa kameramiehenä. Muutama kymmenen katsojaa seurasi tilaisuutta paikan päällä ja satakunta YouTubessa suoratoiston välityksellä. Yleisötapahtumalle saatiin näin runsaasti lisää katsojia internetin välityksellä. Lisäksi suoratoistosta jäi tallenne, jota voidaan hyödyntää myöhemmin kyseisen yrityksen eri kanavissa.

Kohdeyleisön kannalta suoratoisto saattaakin olla luonteva tapa jakaa sisältöä. Suoratoisto kannattaa aina pitää mielessä ja pohtia, voidaanko sen avulla tukea sisällöntuotannon päämääriä

Suoratoisto taipuu moneen tarpeenseen

Suoratoistoa voi käyttää sisällöntuotannossa monessa eri asiassa ja sen voi toteuttaa lukuisin eri tavoin. Suoratoiston avulla voit järjestää esimerkiksi koulutuksia, tuote-esittelyjä ja osallistaa yleisöä yrityksen toimintaan.

Usein keskisuuri stage-tilaisuus vaatii enemmän suunnittelua ja tekniikkaa, kuin yhden puhujan tilaisuus. Keskisuurella stage-tilaisuudella tarkoitan lähinnä tilaisuuksia, joissa on useampi esiintyjä ja yleisössä muutamia kymmeniä ihmisiä. Keskisuurissa tilaisuuksissa on usein monta kameraa ja kuvakulmaa, joilla saadaan toteutukseen riittävästi monipuolisuutta. Riittävän monipuolinen toteutus auttaa ylläpitämään katsojien mielenkiintoa ja tekee tallenteesta laajasti hyödynnettävän.

Olipa kyse tuote-esittelystä tai koulutustilaisuudesta, kannattaa miettiä miten suoratoisto palvelee itse tarkoitusta  katsojan kannalta. Suunnitteluvaiheessa kannattaakin miettiä tilaisuutta katsojan näkökulmasta – miten katsoja näkee asiat päätelaitteen äärellä ja mitä katsojan tulisi nähdä milläkin hetkellä?

Suoratoiston tekniikka

Nykyisin kuvalle löytyy paljon erilaisia ja hintaisia vaihtoehtoja. Suoratoiston voi hoitaa myös muutaman vuoden ikäisellä järjestelmä- tai videokameralla. Lähtökohtana on, että kamerasta saa ulos vähintään 1080p-tasoista videosignaalia. Kameran sijaintia, kuvakokoja ja kulmia suunnitellessa tulee huomioida myös kameran optiikka sillä kaikilla objektiiveilla ei pysty kuvaamaan kovin kaukaa esimerkiksi lähikuvia.

Valaistus on tärkeä ja usein unohdettu asia videoissa. Valaistusta ei saisi unohtaa suoratoistossakaan. Valoa tulisi olla riittävästi, sekä sen tulisi olla oikean laatuista, sillä kaikki valot eivät näytä videossa hyvältä. Se mikä näyttää omaan silmään hyvältä ei näytä välttämättä videolla hyvältä, sillä kameran tekniikka “näkee” valon eri lailla kuin silmä.

Ammattikäyttöön tarkoitetut videovalot on suunniteltu ja valmistettu nimen omaan videokäyttöä varten. Usein puhutaan ns. värientoistoindeksistä (CRI). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ammattikäyttöön tarkoitettujen videovalojen avulla värit toistuvat videossa mahdollisimman oikealla tavalla ja esimerkiksi esiintyjän ihonsävy näyttää oikealta. Isot tilaisuudet usein valaistaan erikseen suoratoistoa silmällä pitäen.

Valaistusta ei kannata pelästyä ja usein pienissä tilaisuuksissa riittää muutama valo onnistuneeseen toteutukseen. Tee-se-itse-henkiset löytävät omalle budjetille sopivat ratkaisut sillä videovaloja on paljon erilaisia ja hintaisia.

Kuvan ja valon lisäksi tarvitaan ääni, johon tulee kiinnittää riittävästi huomiota. Huono ääni karkoittaa katsojia. Esimerkiksi puhujan ääntä ei kannata ottaa vain kameran omalla mikrofonilla sillä äänestä tulee helposti liian kaikuisa tai se puuroutuu. Kameran oman mikrofonin sijaan kannattaa suosia esimerkiksi nk. kravattimikrofonia. Suunnittelussa tulisi miettiä montako puhujaa tarvitsee oman mikrofonin ja onko tilaisuudessa musiikkia. Yhden puhujan puheen saa usein kravattimikrofonilla suoraan kameraan ja suoratoistoon mutta jos ääniraitoja on useita tarvitaan erillinen miksaus äänelle.

Hyvä kuva jä ääni ei vielä riitä sillä lopuksi kameroiden kuva ja puhujien ääni yhdistetään kuva- ja äänimikserin avulla ennen suoratoistopalveluun ajamista. Suoratoistaminen saattaa toisinaan olla melko monimutkainen tekninen kokonaisuus joten tee-se-itse miehen tai naisen kannattaa varata riittävästi aikaa laite- ja ohjelmistokokonaisuuksien testaamiselle.

Suunnittele ja budjetoi suoratoisto

Puhetilaisuuden saa usein muutamalla kameralla ja mikrofonilla riittävän monipuolisen. Toisinaan tilaisuudessa tarvitaan useampi kamera, erilliset valot sekä äänen miksaus.  Varsinkin suuriin tapahtumiin liittyy usein useita ammattilaisia (kamera, -valo, ja äänimiehet), jolloin ulkopuolinen apu voi olla edellytys onnistuneeseen suoratoistoon. Pieniin tilaisuuksiin tarvittava tekninen osaaminen löytyy usein samasta firmasta.

Huomioi suunnittelussa:

  1. Paljonko suoratoisto saa kokonaisuudessaan maksaa. Tämä luo raamit toteutukselle –  varsinkin, jos se ulkoistetaan.
  2. Kuvakulmat ja kuvakoot. Missä kohtaa kamera sijaitsee suhteessa esiintyjiiin? Miten on tarkoitus käyttää lähikuvia sekä yleiskuvaa? Tutustu kuvakokoihin Ylen sivuilla.
  3. Ääni – puhujien määrä tilaisuudessa. Entä onko muuta äänen liittyvää, kuten musiikki?
  4. Valo – riiittääkö paikan oma valo vai halutaanko laadukas valaistus, joka rakennetaan erikseen tilaisuutta varten?
  5. Miten ääni ja kuva saadaan liitettyä yhteen ennen striimausta. Tämä on tärkeä varsinkin, jos tilaisuus toteutetaan itse ilman aikaisempaa kokemusta. Usein erilaiset laitekokonaisuudet ja ohjelmat vaativat perehtymistä ja huolellista testaamista.
  6. Striimauksessa käytettävä alusta. Vaihtoehtoja on useita ja niiden käyttöehdot, ominaisuudet ja vaatimukset kannattaa selvittää ajoissa.
  7. Internetin laatu ja nopeus – Internetyhteys on kriittisessä asemassa striimauksessa. Varmista, että paikan päällä on kiinteä, riittävän nopea ja laadukas yhteys. Tämän voi todeta mittaamalla tai kokeilemalla striimaamista hyvissä ajoin ennen varsinaista tilaisuutta. Usein riittävänä nopeutena 1080p-videossa pidetään yli 3-5Mbps nopeutta. Yhteys kannattaa aina testata ja todeta toimivaksi. Myös verkon muut käyttäjät tulisi huomioida ja pyrkiä varaamaan kaista striimausta varten. Suositeltavaa olisi käyttää vähintään yli 10mps yhteyttä jolloin kaistassa olisi pelivaraa. Vain testaamalla saadaan täysi varmuus liittymän soveltuvuus suoratoistoa varten.

Kiinnostuitko suoratoistosta tai tarvitsetko toteuttajaa?

Ota yhteyttä niin katsotaan teille sopiva tapa toteuttaa suoratoistoa.

 

Kysy lisää, lue hinnoittelusta, tai pyydä tarjous:
ilkka.salonen@suorataide.fi
p. 045 – 20 65 947